• Entrada

 • Recepció

 • Sala d’espera

 • Raigs X

 • Laboratori

 • Esterilització

 • Box de cirurgia

 • Box general 1

 • Box general 2

 • Box general 3

 • Passadís distribuïdor

 • Entrada

 • Recepció

 • Sala d’espera

 • Sala pressupostos

 • Laboratori

 • Raigs X

 • Passadís distribuïdor

 • Box general 1

 • Box general 2

 • Esterilització

 • Entrada

 • Recepció

 • Sala d’espera

 • Box general 1